top of page
Sweden Office

LOCATIONS

ORS Consulting i Sverige

ORS Consulting (ORS) grundades 2009 som en oberoende och specialiserad leverantör av rådgivningstjänster och utbildning inom industriell riskhantering och vi har idag kontor i Norge, Danmark och Sverige. Inom ORS arbetar våra konsulter som ett team i direkt kommunikation med varandra och med våra kunder som finns i hela världen.

Vårt övergripande mål är att säkerställa att våra kunder undviker produktionsstörningar och uppnår förbättrat värdeskapande. ORS riskhanteringsexperter spelar en avgörande roll genom att identifiera och eliminera det ständigt ökande hot av komplexa faror som kan drabba våra kunders verksamheter.

ORS verkar inom:

Teknisk riskhantering (Technical Safety and Risk Management)

 • att identifiera faror, bedöma och hantera risker (t.ex. kvalitativa och kvantitativa riskanalyser, processäkerhet, ATEX, HAZID/HAZOP, EHAZOP/CHAZOP, SAFOP osv.).
   

Systemtillförlitlighet (System Reliability and Availability)

 • sannolikheten att en komponent, ett system eller en process fungerar korrekt inom en angiven period (SIL, FMEA, FMECA, RAM-analys, felträdsmodellering osv.).
   

Integritetshantering (Barrier management)

 • är ett system för riskövervakning och riskreducering som hjälper organisationer att upprätthålla högsta möjliga försiktighetsnivå mot integritetsintrång (implementering av barriärhanteringssystem, BowTie, grundorsaksanalys, riskbaserad inspektion osv.).
   

Säkerhetsledningssystem (Safety and compliance)

 • att hantera den tekniska risken för ett projekt eller en produktion i syfte att säkerställa lagefterlevnad, tillämpning av en robust färdplan för hälsa, miljö och säkerhet samt för att trygga en effektiv uppföljning av identifierade risker genom utbildning, systematiskt säkerhetsarbete, PSM-stöd, arbetstillstånd, säker avställning, mm.
   

Processäkerhet och SIL (Process Safety and SIL)

 • fokuserar på att förhindra utsläpp vid processanläggningar som kan leda till bränder, explosioner och/eller annan påverkan på människa, miljö och egendom (SIL-klassificering, LOPA, etc.).
   

Vi letar alltid efter nya kompetenta medarbetare till något av våra kontor i Skandinavien. Hör gärna av dig via vår karriärsida!

bde09983-0a5d-4996-a092-efe1d973ea5f.jpeg

Isabella Bergström

Department Manager, ORS Stockholm

SGF_0119 (1) (1).jpg

Katarina Linde

Country Manager, ORS Sweden

MALMÖ, SWEDEN

Katarina Linde

+46 73 62 53 705

kal@ors-consulting.com

Adelgatan 9 , 211 22 Malmö, Sweden
COMPANY REG NO. 559330-0949

STOCKHOLM, SWEDEN

Isabella Bergström
ibe@ors-consulting.com

Gävlegatan 12B, 113 30 Stockholm, Sweden
COMPANY REG NO. 559330-0949

GOTHENBURG, SWEDEN

Katarina Linde

+46 73 62 53 705

kal@ors-consulting.com

Läraregatan 3, 14, 411 33 Göteborg, Sweden

COMPANY REG NO. 559330-0949

Oil derrick

FIND OUT HOW WE CAN WORK TOGETHER

bottom of page